Znajdź na stronie


mgr Wojciech Pitura

Magister Ekonomii oraz Informatyki i ekonometrii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od 2007 pracownik naukowo - dydaktyczny w Katedrze Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także analityk w dziale nauczania (praca magisterska na kierunku ekonomicznym pt: "Rola inwestycji venture capital w finansowaniu wczesnych faz rozwoju przedsiębiorstw w Polsce").

Od roku 2008 analityk w zespole analitycznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Egzaminator ECDL.
Od września 2011 specjalista ds. pozyskiwania innowacyjnych przedsięwzięć oraz członek Komitetu Inwestycyjnego w funduszu InnoFund - Kapitał na innowacje (www.innofund.pl)
Od lipca 2010 koordynator gier symulacyjnych w projekcie "Przedsiębiorcze szkoły" (www.przedsiebiorczeszkoly.pl)
Trener symulacji biznesowej Marketplace oraz trener Instytutu Przedsiębiorczości Cisco WSIZ (Cisco Enterpreneur Institute).
Współtwórca symulacji Wirtualna Klinika (zarządzanie wirtualnym NZOZ - em) zrealizowanej w ramach projektu "Uczelnia Jutra". 
Opiekun naukowy zwycięskiego zespołu III ogólnopolskiej rozgrywki Marketplace wyniki Tutaj 
Zwycięzca międzynarodowego konkursu gier kierowniczych Marketplace organizowanego przez Innovative Learning Solution (Advanced Strategic Marketing) wyniki Tutaj oraz finalista II ogólnopolskiej rozgrywki Marketplace.
Uczestnik wielu konkursów symulacji biznesowych m.in. Polska edycja rozgrywek Marketplace, Euromanager.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl