Znajdź na stronie


dr Tadeusz Piątek

Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie – kierunek studiów „Wychowanie Techniczne”.

 
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki sprawności ludzkiego działania w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Prowadzi również badania z zakresu ergonomii, kultury pracy, jakości życia, jakości pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodu nauczycielskiego.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl