Znajdź na stronie


prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 

2015 - stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Pozabiznesowe obszary wykorzystania komunikacji marketingowej w warunkach polskich. Wybrane aspekty.
2005 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy: Współpraca dziennikarzy i specjalistów public relations. Koncepcja rozwiązanie modelowego.
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). 
 
Były dziennikarz radiowy i prasowy. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na pozabiznesowych obszarach wykorzystania komunikowania marketingowego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Social Communication. Online Journal". Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.
 
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programów POWER i POIR, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju oraz regionalnych programów operacyjnych w województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, śląskim i warmińsko-mazurskim.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl