Znajdź na stronie


dr Sławomir Gawroński

Doktor nauk humanistycznych, politolog, medioznawca. Były dziennikarz radiowy i prasowy. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (2002). Studiował także na Wydziale Języko- i Literaturoznawstwa oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Trewirze (Niemcy). Doktorat obroniony na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (2005). 

Adiunkt w Katedrze Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów WSIiZ. 
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ. 
Zainteresowania naukowe związane z komunikacją marketingową oraz jej pozagospodarczymi obszarami oddziaływania (marketing polityczny, public relations, komunikacja polityczna, church marketing, marketing terytorialny). Autor, współautor i redaktor naukowy kilkunastu monografii oraz ponad 70 artykułów naukowych.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl