Znajdź na stronie


Michał Bryndel

Doświadczony trener i konsultant metodyk i standardów zarządzania projektami, portfelem, ryzykiem, zmianą i wiedzą ( Akredytowany trener PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®). Ponad 9000 godzin szkoleń. Konsultant zarządzania portfelowego. Prowadził, nadzorował  bądź doradzał w projektach w wielu firmach, w sektorze publicznym , akademickim jak i w organizacjach pozarządowych zarówno w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 747 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl