Znajdź na stronie


mgr Marta Wojtowicz-Błąd

Logopeda, muzykoterapeuta, wykładowca Dykcji i zasad poprawnej wymowy na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, nauczyciel dyplomowany (Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie) animator Koła Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów „Klanza” - programy autorskie:
  • Logorytmika - Move & mów - zajęcia rytmiczno - ruchowe wspomagające rozwój mowy,
  • Dykcja i zasady poprawnej wymowy dla nauczycieli - Jak mówić na lekcjach lepiej od spikera radiowego? 
  • Emisja głosu dla nauczycieli - Jak być lepiej słyszalnym przez uczniów bez zdzierania gardła?
 
Autorka rozdziału o roli głosu i wymowy w dydaktyce w: Wykładowca doskonały – podręcznik nauczyciela akademickiego, Andrzej Rozmus (red.), Warszawa 2010
W latach 2009-2013 prowadziła szkolenia dla kadry dydaktycznej WSIiZ i Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu emisji głosu oraz dykcji i zasad poprawnej wymowy. 
W latach 2005-2011 współpracownik Polskiego Radia Rzeszów S.A
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl