Znajdź na stronie


Marta Cisek-Babiarz

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku prawo oraz studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wieloletni konsultant sieci informacyjno-doradczej Euro Info Centre. Uczestniczyła w realizacji  projektów wspomagających rozwój przedsiębiorczości i współpracy z krajami Unii Europejskiej. Pełniła funkcję dyrektora departamentu Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odpowiedzialnego za wsparcie przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi, tworzeniu i rozwoju oferty biznesowej skierowanej do instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych.
 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl