Znajdź na stronie


dr Maciej Ulita

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2004). Studia magisterskie na kierunku Europeistyka. Stypendysta Centrum Ruskinowskiego Uniwersytetu Lancaster (Wielka Brytania). Doktorat obroniony na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS (2008).

 
Jako działacz studencki przebył wszystkie szczeble struktury organizacyjnej samorządu. W trakcie studiów doktoranckich Wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów UMCS.
Adiunkt w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Obecnie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.
 
Zainteresowania - człowiek, filozofia, media, etyka mediów, strzelanie taktyczne.  
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl