Znajdź na stronie


dr inż. Maciej Milczanowski

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu k. Warszawy, którą ukończył z tytułem inżyniera telekomunikacji oraz stopniem podporucznika. Przez 12 lat (tj. od 1996 do 2008) pracował jako zawodowy oficer w 21 Brygadzie Strzelców Podhalańskich i w tym czasie uczestniczył w dwóch misjach wojskowych: ONZ na Wzgórzach Golan oraz NATO w Iraku.

 
W 2004 ukończył studia magisterskie na kierunku historia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Karierę wojskową ukończył we wrześniu 2008 roku, w stopniu kapitana i rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. W 2010 ukończył studia doktorskie i obronił pracę doktorską w Uniwersytecie Jagiellońskim w Zakładzie Historii Starożytnej, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, współpracownik Instytutu Badań nad Cywilizacjami. Prowadził też zajęcia ze studentami historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
Od 2010 roku prowadzi badania nad stosunkami międzynarodowymi w rejonie Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Obecnie wysiłek badawczy ukierunkowany jest na temat skutków Interwencji zbrojnej i misji stabilizacyjnej w Iraku (2003-2011) na politykę międzynarodową USA.
 
W 2013 roku ukazały się dwie książki: podsumowująca badania nad propagandą w starożytnym Rzymie, prowadzone w ramach doktoratu: "W cieniu boskiego Juliusza", Kraków 2013, a także wspólna publikacja z mgr Zofią Sawicką pt. "Dwa odcienie rewolucji arabskiej: Egipt i Syria". Jest autorem czterech pozycji książkowych i wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl