Znajdź na stronie


mgr inż. Maciej Koryl

Od 1996 roku programista, projektant, architekt i szef zespołów deweloperskich w firmie Asseco Poland S.A. Współtwórca rozwiązań dla sektora bankowego, specjalizujący się w budowaniu systemów transakcyjnych i sprzedażowych. 

 
Posiada duże doświadczenie związane z budowaniem złożonego oprogramowania, zarówno w zakresie architektury i struktury systemów, jak i w zakresie metod wytwarzania. Jako punkt wyjścia stosuje sprawdzone wzorce i praktyki projektowe, dochodząc na zasadzie syntezy do bardziej złożonych konstrukcji. Interesuje się możliwością wykorzystania koncepcji epistemologicznych w budowaniu oprogramowania. W ramach współpracy Asseco ze środowiskami akademickimi prowadzi m.in. przedmiot "Systemy informatyczne klasy enterprise" na Politechnice Rzeszowskiej. 
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl