Znajdź na stronie


Łukasz Bis

W 2003 rozpoczął studia na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od pierwszego roku był studentem Szkoły Liderów - elitarnej grupy studentów wybranej na podstawie skomplikowanego procesu rekrutacyjnego. Studia ukończył w Systemie Bezpłatnych Miejsc - co zwalniało go z płatności za czesne. Przez trzy lata studiów był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od drugiego roku rozpoczął pracę - począwszy od stanowiska grafika 3d (Pixelforge oraz e-future), poprzez stanowisko Kierownika Projektów (Ideo Sp. z o.o). Włączał się czynnie w życie Uczelni - niejednokrotnie brał udział w Dniach Otwartych organizowanych na Uczelni. Od drugiego roku studiów prowadził Koło Naukowe Grafiki i Animacji i był jego Prezesem, na trzecim roku studiów razem z kolegami powołał do życia Koło Naukowe Fotografii, które do dnia dzisiejszego upiększa ściany Uczelni swoimi wystawami (obecnie jest opiekunem merytorycznym KNF). Od października 2008 roku jest wykładowcą w Katedrze Reklamy, Grafiki Komputerowej i Nowych Mediów na WSIiZ. Jest jednym z głównych organizatorów Konferencji InternetBeta. Współpracuje również z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

 
Od lutego 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana WAiNS ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl