Znajdź na stronie


Katarzyna Orkisz

Pedagog, tyflopedagog, menedżer oświaty, terapeuta integracji sensorycznej, sensomotoryki, certyfikowany terapeuta metody Warnkego, biofeedback i innych metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi. Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością w Rzeszowie.

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl