Znajdź na stronie


Katarzyna Kordoń

opiekun merytoryczny: Zarządzanie zasobami ludzkimi,

Dyrektor Zarządzający i Doradca Personalny w K&K Selekt  Centrum Doradztwa Personalnego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. Specjalista z zakresu rekrutacji "direct search"  kadry menedżerskiej, ocen pracowniczych, komunikacji i negocjacji biznesowych oraz analiz HR dla międzynarodowych firm produkcyjnych i usługowych.    
Członek Doliny Lotniczej i wyłączny ekspert w dziedzinie zasobów ludzkich. Partner i doradca  HR dla Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji  Zagranicznych . 

 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl