Znajdź na stronie


dr Karolina Długopolska-Gmitrzuk

opiekun merytoryczny: Biologia,

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku biologia na Wydziale Biologiczno-Rolniczym. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie uzyskując tytuł diagnosty laboratoryjnego.

W 2014 r. uzyskała stopień naukowy doktora na Politechnice Rzeszowskiej (doktor nauk chemicznych, specjalność chemia bioorganiczna), broniąc pracę pt. „Synteza i badania borowych analogów zasad i nukleozydów pirymidynowych jako inhibitorów syntazy tymidylanowej”. Dwukrotnie otrzymała stypendium dla doktorantów finansowane ze środków Uni Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jest współautorką 10 publikacji z czego 9 o zasięgu międzynarodowym. 
Obecnie pracuje w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel biologii i przyrody.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl