Znajdź na stronie


mgr Joanna Wójcik

Absolwentka Wydziału Matematyki Stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o specjalności: Matematyka w Naukach Technicznych i Przyrodniczych (2000-2005). Ukończyła również Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki oraz Studium Przygotowania Dydaktycznego na Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych AGH. Stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu uzyskała w 2015 roku na Wydziale Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na postawie przedstawionej rozprawy doktorskiej "Modele obiektów wiedzy w systemie zdalnego nauczania w wyższych szkołach ekonomicznych".

 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl