Znajdź na stronie


Joanna Polanin-Huk

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Biochemii. Od 2000 roku pracownik Działu Badań Klinicznych w międzynarodowych firmach farmaceutycznych i Clinical Research Organization. Zarządza zespołami Monitorów w krajach Europy  Zachodniej , Środkowo - Wschodniej  i Azji. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z dziedziny medycyny i badań klinicznych. Brała udział w fazach badań przedklinicznych fazy I  współpracując z Uniwersytetem w Lund - Szwecja. 

 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl