Znajdź na stronie


Prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa

Absolwent AR w Krakowie (1979 r.). Stopień doktora (1988) i doktora habilitowanego (1997) uzyskał w AR w Lublinie. Od 1981 r. do 2000 r. zatrudniony w AR w Krakowie na Wydziale Ekonomii w Rzeszowie. Od 2000 r. zatrudniony w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, dwóch skryptów, jednego podręcznika dla studentów oraz 14 monografii. Jest promotorem pracy doktorskiej nt. „Wdrażanie i funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w przemyśle mięsnym” (AE w Krakowie - 2004 r.) oraz ponad 300 prac dyplomowych – magisterskich, inżynierskich i licencjackich.

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl