Znajdź na stronie


mgr inż. Jacek Jamiński

Absolwent Wydziału Elektrycznego i Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. Wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia z przedmiotów:  podstawy informatyki, optoelektronika, podstawy elektrotechniki i elektroniki, komputerowe systemy wspomagania decyzji, technologia informacyjna, architektura systemów komputerowych i  wbudowanych, zastosowanie informatyki w automatyce i robotyce, informatyka w turystyce i  rekreacji, a także z przedmiotów, w których realizowany jest program Akademii Cisco.
 
Egzaminator ECDL: Core, Advanced, e-Obywatel, e-Urzędnik, e-Nauczyciel. Instruktor Cisco: CCNA, Information Technology Essentials I i II,Panduit Network Infrastructure Essentials, Fundamentals of Wireless LANs, CCNA Security.
Ukończone szkolenia z programowania robotów oraz PLC Beckhoff Automation.
 

 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl