Znajdź na stronie


dr inż. Jacek Jakieła

Jest absolwentem Politechniki Rzeszowskiej, którą ukończył na kierunku „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem”. Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie informatyka i specjalności inżynieria oprogramowania uzyskał na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
 

W ramach działalności dydaktycznej zajmuje się prowadzeniem zajęć o tematyce związanej z biznesem elektronicznym, analityką biznesową, analizą i projektowaniem informatycznych systemów zarządzania, bazami danych oraz technologiami agentowymi. Jest autorem lub współautorem wielu opracowań dydaktycznych dla informatycznych i ekonomicznych kierunków studiów, m. in. warsztatów „4C of e Business”, przewodnika dla przedsiębiorców „e Biznes dla MŚP. Korzystanie z innowacji w biznesie” oraz podręcznika „Bazy danych. Przewodnik architekta informacji”. Jest również odpowiedzialny za program IT Academy, którego celem jest wzbogacanie treści dydaktycznych o materiały dotyczące najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych, opracowanych przez firmę Microsoft oraz specjalność „Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, w ramach której kształceni są analitycy biznesowi i analitycy informatycznych systemów zarządzania.
 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Association for Computing Machinery oraz IEEE.
 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl