Znajdź na stronie


dr Grzegorz Wróbel

Doktor ekonomii zakresie nauk o zarządzaniu Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechniki Warszawskiej

 
Doświadczenie
  • Techniczne, specjalistyczne, projektowanie i komputerowa symulacja procesów, 
  • Badawczo szkoleniowe, pracownik naukowo dydaktyczny , w tym szkoleniowiec studiów podyplomowych
  • Praktyczne, doradczo – analityczne, praktyk Kaizen (Certyfikat Kaizen Institute Polska),
  • Zarządcze, specjalistyczne, pełnomocnik ds SZJ w WSIiZ Rzeszów. 
  • Praktyczne, specjalistyczne, projektowanie i realizacja audytów jakości, Audytor Wewnętrzny ISO 9001 
  • Trenerskie, trener CISCO Entrepreneur Institute 
  • Kierownicze, menedżerskie, kierownik jednostki naukowej, dyrektor Pionu Rozwoju WSIiZ, 


 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl