Znajdź na stronie


Dobrosława Rączka

opiekun merytoryczny: Rachunkowość,

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uczestniczyła w różnych kursach i seminariach z zakresu finansów, rachunkowości wg  polskich i międzynarodowych standardów oraz pedagogiki. 

 
Dyrektor finansowy i główny księgowy w firmach polskich, obecnie w spółce notowanej na GPW. Członek Komisji Rewizyjnej  Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz  Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Rzeszowie.
 
Doświadczenie zawodowe z zakresu rachunkowości i finansów, wykorzystuje jako wieloletni wykładowca i trener na prowadzonych kursach, szkoleniach i seminariach zawodowych. 
Prowadzi zajęcia z rachunkowości na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl