Znajdź na stronie


mgr Czesław Wal

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Rzeszowskiej (o specjalności nauczycielskiej) oraz studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą, a także z zakresu informatyki. Długoletni staż oraz doświadczenie zawdzięcza pracy w szkołach i placówkach oświatowych. W przeszłości pełnił funkcje kierownicze w oświacie publicznej i niepublicznej, w tym również w nadzorze pedagogicznym Kuratorium Oświaty. Autor programu i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych na kierunkach „Zarządzanie oświatą” oraz „Przedsiębiorczość” 

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl