Znajdź na stronie


dr inż. Barbara Fryc

Barbara Fryc jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej - specjalność systemy informatyczne. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskała 6 go lutego 2013 roku na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji  Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej nt. „Modelowania wnioskowania przybliżonego w systemach z niepełną informacją”.

 
Jej zainteresowania skupiają się wokół problematyki programowania komputerów (w szczególności w językach C++ i Java), wnioskowania, systemów ekspertowych, zbiorów przybliżonych i zbiorów rozmytych. Pracuje w Katedrze Zastosowań Matematyki, Podstaw Informatyki i Technologii Edukacyjnych na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języków programowania, programowania obiektowego, algorytmów i struktur danych.
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl