Znajdź na stronie


mgr Anna Wójtowicz-Dawid

Ukończone studia w zakresie prawa, posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, doświadczenie w zakresie wdrażania i rozliczania projektów,  obsługi prawnej i monitoringu projektów  EFS, trener z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, finansów publicznych i kontroli zarządczej w administracji, pomocy publicznej. Kilkuletnie doświadczenie związane ze świadczeniem usług doradczych w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Przez kilka lat zajmowała się doradztwem prawnym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Jest pracownikiem  naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego współpracuje również z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych WSIiZ.  

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl