Znajdź na stronie


dr Anna Stawarz

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierunku historia, na Wydziale  Socjologiczno-Historycznym. Pracuje w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Doktor nauk humanistycznych, specjalizacja- historia najnowsza. Zainteresowania naukowe: historia Europy Wschodniej, mniejszość ukraińska w Polsce w latach 1918-1939, historia parlamentaryzmu.

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl