Znajdź na stronie


Andrzej Murdza

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent I edycji studiów podyplomowych WSIiZ „Zarządzanie Jakością Procesów Produkcyjnych”.

 
Doświadczenie
  • Audytor  wewnętrzny i zewnętrzny GMP-  praktyczne doświadczenie z zakresu kwalifikacji dostawców
  • Kilkunastoletnie doświadczenie w kilku organizacjach branży farmaceutycznej, Polfa IVAX Kutno S.A, Polfa Kutno S.A.  Group of TEVA, ICN Polfa Rzeszów Group of Valeant
  • Odpowiedzialny przez kilka lat za zarzadzanie działem jakości RCKK Rzeszów, oraz za zbudowanie systemy jakości RCKK Rzeszów
  • Twórca i właściciel wielu procedur systemów jakości
  • Doświadczenie w zakresie zwalniania substancji czynnych. 
  • Doświadczenie z zakresu wymagań ICH, EMEA, WHO, PIC/S  i CPMP
  • Praktyka z zakresu walidacji i transferu metod analitycznych 
  • Wiedza praktyczne z funkcjonowania Działów Kontroli Jakości oraz Badawczo Rozwojowego firm farmaceutycznych, w tym wdrażania do produkcji różnych form farmaceutycznych
  • Twórca wielu dokumentacji rejestracyjnych modułu 3 CTD
  • Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001  
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl