Znajdź na stronie


dr Andrzej Kiebała

Adwokat, partner w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Kiebała, Majcherek i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Tarnowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji ówczesnej Filii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Rzeszowie. Doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. "Spółka cywilna jako podmiot prawa podatkowego" obroniona na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa i postępowania podatkowego, prawa szkolnictwa wyższego, prawa cywilnego oraz autorskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, prawa podatkowego oraz prawa szkolnictwa wyższego. Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Edukacji. Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceprzewodniczący Komisji Ekonomiczno-prawnej Rady Głównej.

Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl