Znajdź na stronie


dr inż. Agata Szmulik

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego, Akademii Rolniczej w Krakowie (1991 r.). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie. Absolwentka Podyplomowego Studium Menedżerskiego WSIiZ w Rzeszowie.
 
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Prowadzi seminaria dyplomowe oraz zajęcia dydaktyczne na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z przedmiotów: Podstawy zarządzania, Organizacja i zarządzanie, Skuteczne zachowania na rynku pracy, Etykieta biznesu.
Realizuje autorskie programy szkoleń ukierunkowane na rozwój osobisty  i  zawodowy pracowników.
Pełniła funkcje wykładowcy i trenera w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPO RLZ. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Społecznej Rady Senatu WSIiZ oraz licznych komisji dydaktycznych i naukowych. Sprawuje funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomicznego WSIiZ, ds. kierunku Ekonomia i kierunku Stosunki międzynarodowe oraz Prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ, ds. kierunku Europeistyka.
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl