Znajdź na stronie


dr Adam Tittinger

Doktor nauk ekonomicznych, spec. zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen).   Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig,  SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a takżeprzygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM . Zatrudniony jako wykładowca zarządzania - WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, WSIE Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.  

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych.Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).  
 
Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim. 
 
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl