Znajdź na stronie


20% zniżki dla absolwentów

 

 
Absolwenci Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, którzy rozpoczną naukę na studiach podyplomowych w Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ, płacą czesne pomniejszone o 20% czesnego przewidzianego na danych studiach podyplomowych.
 

W promocji udział mogą wziąć wszyscy absolwenci WSIiZ, którzy legitymują się:

  • dyplomem licencjata (inżyniera), 
  • dyplomem magistra,
  • świadectwem ukończenia studiów podyplomowych. 

oraz

 

Więcej informacji można uzyskać w biurze Centrum Studiów Podyplomowych, tel. 17 866 12 85, lub 17 866 14 86,
e-mail: csp@wsiz.rzeszow.pl, a także w regulaminie promocji dostępnym na stronie bonifikaty i dopłaty.

 Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl