Znajdź na stronie


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Dobre praktyki nie tylko po roku.

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową w Rzeszowie zapraszają na V konferencję:
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
Dobre praktyki nie tylko po roku.

15 czerwca 2018 r, w godz. od 9.00 do 13.30, 
Sala Klubu IQ Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 ul. Sucharskiego 2.
 
 
Zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, pracowników poradni i nauczycieli konsultantów.
 
W różnorodności edukacyjnej szukamy nowych możliwości. Pragniemy, aby wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych było nie tylko sensowne i skuteczne, ale przede wszystkim motywujące i ciekawe dla nich samych.
 
 
 
Gościem Konferencji będzie dr Izabela Pietras, psycholog, pedagog, polonistka. Autorka jedynej w Polsce książki o dysortografii: Dysortografia – uwarunkowania psychologiczne. Autorka i współautorka wielu artykułów na temat specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu opublikowanych zarówno w Polsce, jak i w czasopismach angielskojęzycznych. Członek Management Committee międzynarodowej sieci naukowców badających czytanie i pisanie. Wiele lat związana z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracowała w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej na stanowisku adiunkta. Obecnie kieruje Pracownią Rozwoju osobistego PRO w Lublinie.
 
Goście specjalni: Bartosz Cisek, uczeń klasy VII oraz pedagog Wioletta Gomułka ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie.

 
Zgłoszenia na Konferencję przyjmujemy do 13 czerwca 2018 r.
Opłata konferencyjna wynosi 30 zł  (zainteresowani mogą otrzymać fakturę).
Nr konta 73 1240 1792 1111 0010 0561 0438
lub na miejscu w dniu konferencji
 
Zgłoszenia prosimy kierować:
 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Ruchową
ul. Dąbrowskiego 1/5A, 35-033 Rzeszów
tel:  665 721 148
e-mail: adhd-rzeszow@wp.pl 
 
lub
 
telefonicznie/faxem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Rzeszowie:
Tel/fax: 17 748 38 00
lub e-mailem: biuro@ppp2.rzeszow.pl
 
 

 Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl