Znajdź na stronie


O Uczelni

 Studia Podyplomowe Rzeszów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Centrum Studiów Podyplomowych

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej.

Jej założycielem jest SPP Innowacje sp. z o. o., które od początku swej działalności wspiera rozwój gospodarczy regionu poprzez działalność edukacyjną, doradczą, informacyjną i badawczą oraz współpracę z uznanymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami otoczenia biznesu.

Od marca 2005 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest głównym założycielem Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie, która w środowisku krakowskim cieszy się dużym prestiżem.

Doktorat w WSIiZ

WSIiZ jako jedyna uczelnia niepubliczna i jedna z czterech w Polsce posiada uprawnienia do nadawania tytułu doktora z nauk społecznych w dyscyplinie NAUKI O MEDIACH. Bliższe informacje dostępne są na stronie doktorat.wsiz.rzeszow.pl
Copyright © 2009 Centrum Studiów Podyplomowych
budynek główny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2
17 866 12 13

csp@wsiz.rzeszow.pl